Нүүр хуудас > Бүтээгдэхүүн > Гүний худгийн насос
Халаалт, агааржуулалт, хөргөлт
IL 125/145-15/2 - 125/170-37/2

Сүлжээний насос

Зарцуулалт     Түрэлт       Чадал           Марк

Q=200m3/h,    H=18m, P =15 кВт          IL 125/145-15/2

Q=220m3/h,    H=20м, P = 18,5 кВт       IL 125/150-18,5/2

Q=230m3/h,    H=25м, P=22,2кВт          IL 125/160-22/2

Q=240m3/h,    H=35м, P=30кВт             IL 125/165-30/2

Q=250m3/h,    H=36м,  P=37кВт            IL 125/170-37/2

IL 100/190-30/2 - 100/210-37/2

Q=100m3/h, H=55m, P=30 кВт         Марк - IL100/210-30/2

Q=200m3/h, H=55m, P=37 кВт         Марк - IL100/210-37/2

Q=150m3/h, H=20м, P=48 кВт          Марк - IL100/190-30/2

 

IL 100/145-11/2 - 100/170-30/2

Сүлжээний насос

Q = 150m3/h, H = 18 m, P = 11 кВт        Марк - IL100/145-11/2

Q = 160m3/h, H = 25 м,  P = 15 кВт       Марк - IL100/150-15/2

Q = 100m3/h, H = 30 м,  P = 15 кВт       Марк - IL100/160-15/2

Q = 200 m3/h, H = 27 м, P = 30 кВт       Марк - IL100/160-18.5/2

Q = 160 m3/h, H = 34 м, P = 22 кВт       Марк - IL100/165-22/2

Q = 100 m3/h, H = 40 м, P = 22 кВт       Марк - IL100/170-22/2

Q = 250 m3/h, H = 34 м, P = 30 кВт       Марк - IL100/170-30/2

 

 

IL 80/190-15/2 - 80/220-30/2

Сүлжээний насос

Q = 50 m3/h,   H = 49 m, P = 15 кВт,        Марк - IL80/190-15/2

Q = 120 m3/h, H = 40 m, P = 18,5 кВт      Марк - IL80/190-18,5/2

Q = 60 m3/h,   H = 55 м, P = 18,5 кВт       Марк - IL80/200-18,5/2

Q = 140 m3/h, H = 45 м, P = 22,2 кВт       Марк - IL80/200-22/2

Q = 100 m3/h, H = 56 м, P = 30 кВт          Марк - IL80/210-30/2

Q = 60 m3/h,   H = 67 м, P = 22,2 кВт       Марк - IL80/220-22/2

Q = 140 m3/h, H = 60 м, P = 30 кВт          Марк - IL80/220-30/2

IL 80/150-7,5/2 - 80/170-15/2

Сүлжээний насос

Q = 70 m3/h,  H = 25 m, P = 7,5 кВт      Mарк - IL80/150-7,5/2

Q = 80 m3/h,  H = 30 м,  P = 11 кВт       Марк - IL80/160-11/2

Q = 40 m3/h,  H = 40 м,  P = 11 кВт       Марк - IL80/170-11/2

Q = 100 m3/h, H = 35 м, P = 15 кВт       Марк - IL80/170-15/2

IL 80/110-3/2 - 80/140-7,5/2

Сүлжээний насос

Q = 50 m3/h,  H = 12 m, P = 3 кВт            Mарк - IL80/110-3/2

Q = 50 m3/h,  H = 15 м,  P = 4 кВт        Марк - IL80/120-4/2

Q = 60 m3/h,  H = 18 м,  P = 5,5 кВт      Марк - IL80/130-5,5/2

Q = 70 m3/h,  H = 23 м,  P = 7,5 кВт      Марк - IL80/140-7,5/2

Санал болгох брэндүүд

Copyright (C) 2014 Хос Эрч Инженеринг ХХК. All Rights Reserved.